top of page

..."פנינו ליעל כדי לתכנן מחדש חלל של דירה שקנינו. יעל היתה קשובה לדרישות ולטעם האישי שלנו, עבדה תוך כדי דו-שיח איתנו, והתוצאה היתה תכנון של חלל הדירה מחדש באופן לא סטנדרטי, בתוך המגבלות הפיזיות והתשתיתיות, באופן שהתאים לאופי ולדינמיקה המשפחתית אצלנו, וענה על כל הדרישות שלנו."

bottom of page